header_banner

Публикации


 1. Tsvetanska, I. , I. Yankova, S. Stancheva, R. Vasileva. Training in restoration and conservation of written heritage - a priority in the activities of University of library studies and information technologies. // 15th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March, 2021, INTED2021 Proceedings, рр. 8606-8612, ISBN: 978-84-09-27666-0, ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2021.1780 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2021TRA
 2. Tsvetanska, I., I. Yankova, I. Peteva. Presentation of an innovative project: creating an eco-chemical model and laboratory for teaching preservation of written cultural heritage. // 15th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March, 2021, INTED2021 Proceedings, рр. 8613-8616, ISBN: 978-84-09-27666-0, ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2021.1780 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2021PRE
 3. Tsvetanska, I., I. Yankova. Ecological strategy in conservation and restoration education. // XXXI International Scientific Conference “The Teacher of the future”, 23-26 юни 2021, Будва, Монтенегро, Knowledge International journal, vol. 46.3, pp. 451-453, ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online) - https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5188
 4. Цветанска, И., И. Янкова. Создание и управление эко-химическую модель лаборатории реставрации бумаги в УНИБИТ-София. // VI-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ», 26–28 мая 2021, Санкт-Петербург, Россия, с. 212-215, ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,  ТОМ 2, ISBN 978-5-9239-1230-6 - https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Sbornik_materialov_Lesa_Rossii_t2.pdf
 5. Tsvetanska, I., I. Yankova, Hadzhieva. Training in the Preservation of Written Cultural Heritage a Priority in the Activities of the University of Library and Information Technology. // XII International Scientific Conference Qualitative in Quantitative Methods in Libraries (QQML), 26-30 май 2020, Барселона, Испания, Book of Abstracts of the 12th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Virtual: May 26-29, 2020, рр. 74-75 - http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/Book-of-Abstracts-26-5-2020-.pdf
 6. Tsvetanska, I., I. Yankova, S. Stancheva, R. Vasileva. Environmental approaches and good practices in conservation and restoration education. //ХІІІ annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2021, 5- 6 юли 2021 г., Палма де Майорка, Испания. International Academy of Technology, Education and Development (IATED) (Международна академия по технологии, образование и развитие).  https://iated.org/conferences /под печат/
 7. Tsvetanska, I., V. Lasheva, I. Yankova, D. Dimitrova. Creating an eco-chemical model for university, postgraduate professional and continuing education for the preservation of written cultural heritage. // 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 9-10 November, 2020, рр. 4566-4571, ICERI2020 Proceedings, ISBN: 978-84-09-24232-0, ISSN: 2340-1095, doi: 10.21125/iceri.2020.0999 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2020CRE
 8. Tsvetanska, I., Yankova, I., Lasheva, V., Peteva, I., Hadzhieva, B., Vasileva, R., Stancheva, S., Dimitrova, D. & Kamburorova, I. (2021). Chemistry in The Preservation of Written Heritage. // Proceedings of ICRES 2021--International Conference on Research in Education and Science , April 1-4, 2021 Antalya, TURKEY, 172-176. Monument, CO, USA: ISTES Organization. Retrieved 07 September 2021 from www.2021.icres.net/proceedings/116/
 9. Tsvetanska, I., I. Yankova, Lasheva, V., Hadzhieva, B. The art of postponing the inevitable. // IX International Scientific Conference “Engineering, Technologies, Education, Security, 2021, 07-10.06.2021, Borovets, Bulgaria, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY", Vol. 6 (2021), Issue 1, pg(s) 18-19, WEB ISSN 2534-8485; PRINT ISSN 2367-8380 - https://stumejournals.com/journals/sbs/2021/1/18.full.pdf
 10. Tsvetanska-Tsekova, Iskra, Veska Lasheva, Ivanka Yankova, Irena Peteva, Rumelina Vasileva, Silvia Stanchevа. Microscopic analysis of japanese and wax paper used for the preservation of written cultural heritige . // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 3, 2021, рр. 521-525, ISSN 1314-7471 (print), ISSN 1314-7978 (on line),  SCOPUS-SJR for 2017: 0.331 - https://dl.uctm.edu/journal/node/j2021-3/8_20-123p521-525.pdf
 11. Tsvetanska-Tsekova, Библиотеката като център за безопасно съхранение на колекциите и тяхното опазване. Сп. Библиозона, бр.8,2020, 86-93 стр. Издателство Народна библиотека „ Стеван Стремец“ - Ниш,  ISSN 2217-2351
 12. Цветанска, Искра, Иванка Янкова. Еволюция на техники и стратегии към опазване на писмено наследство . Сборник доклади от международна научна конференция 17-19 септември 2020 г. „ Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Русе 2020. ISBN 978-619-7404-15-9 РБ Л. Каравелов, Русе 2020 и ISBN 978-954-2963-69-1 Академия за музикално и изобразително изкуство “проф. Асен Диамандиев “– Пловдив.
 13. Цветанска, Искра. Нанотехнологии за опазване и възстановяване на писмено наследство. ХVIII национална научна конференция- „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ с международно участие“ - София, 1 – 2 ноември 2020 г. Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, стр. 428-436, ISSN 2683-0094
 14. Цветанска, Искра. Придобиване на умения в обучението по консервация и реставрация. Научни трудове на УниБИТ, том 18, 2020 стр. 60-67. Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, ISSN1314-2623
 15. Цветанска, Искра. Превръщането на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване на документалното наследство. IXX Националната научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство. Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г. Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021 ISSN: 2683-0981 (online)
 16. Цветанска, Искра. Политики за екологична устойчивост на библиотеки, архиви и музеи. Сборник .Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, ISВN 978-619-185-486-8
 17. Цветанска, Искра, Илияна Камбурова. Как ще се отрази корона вирусът на писмените колекции? Списание „ Издател“  ISSN: 1310-4624 / под печат/