header_banner
В период 24-26.09.2020 г. по покана на РБ „ Петко Р. Славейков“ гр. Велико Търново, ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, „ Дирекция култура и културно наследство“ и Градска библиотека гр. Свищов, взехме участие с доклад и презентация в кръгла маса „ Библиотеките днес и тяхното бъдеще“ на тема: „Еко-химични методи за опазване на книжовното наследство“. Проучен е българският опит в тази област на България, дадени са препоръки и внедрени екологичните подходи за дезинфекция и дългосрочно съхранение на книжовното наследство.
Image
Image
Image
С цел проучване на българският опит в различни институции на паметта, както и внедряване на еко-химични методи с цел опазване и съхранение на писмено наследство, в периода 22-25.10.2020 г. членове на екипа на проекта посетиха институции в градовете Пловдив, Стара Загора и Казанлък. Оказана е и помощ при реставрацията на ценни ръкописи, съхранявани в общинската библиотека на гр. Казанлък.


Участие в Международна научна конференция 17-19 септември 2020 г. „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, Русе 2020.

В периода 22-25.10.2020 г. членове на екипа на проекта посетиха институции в градовете Пловдив, Стара Загора и Казанлък. Оказана е и помощ при реставрацията на ценни ръкописи, съхранявани в общинската библиотека на гр. Казанлък.