header_banner

Публикации

Публикации, реализирани в Първи етап на проекта


 1. Tsvetanska, I. , I. Yankova, S. Stancheva, R. Vasileva. Training in restoration and conservation of written heritage - a priority in the activities of University of library studies and information technologies. // 15th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March, 2021, INTED2021 Proceedings, рр. 8606-8612, ISBN: 978-84-09-27666-0, ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2021.1780 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2021TRA
 2. Tsvetanska, I., I. Yankova, I. Peteva. Presentation of an innovative project: creating an eco-chemical model and laboratory for teaching preservation of written cultural heritage. // 15th International Technology, Education and Development Conference, 8th-9th March, 2021, INTED2021 Proceedings, рр. 8613-8616, ISBN: 978-84-09-27666-0, ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2021.1780 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2021PRE
 3. Tsvetanska, I., I. Yankova. Ecological strategy in conservation and restoration education. // XXXI International Scientific Conference “The Teacher of the future”, 23-26 юни 2021, Будва, Монтенегро, Knowledge International journal, vol. 46.3, pp. 451-453, ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN: 2545-4439 (Online) - https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5188
 4. Цветанска, И., И. Янкова. Создание и управление эко-химическую модель лаборатории реставрации бумаги в УНИБИТ-София. // VI-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ», 26–28 мая 2021, Санкт-Петербург, Россия, с. 212-215, ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,  ТОМ 2, ISBN 978-5-9239-1230-6 - https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Sbornik_materialov_Lesa_Rossii_t2.pdf
 5. Tsvetanska, I., I. Yankova, Hadzhieva. Training in the Preservation of Written Cultural Heritage a Priority in the Activities of the University of Library and Information Technology. // XII International Scientific Conference Qualitative in Quantitative Methods in Libraries (QQML), 26-30 май 2020, Барселона, Испания, Book of Abstracts of the 12th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, Virtual: May 26-29, 2020, рр. 74-75 - http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/Book-of-Abstracts-26-5-2020-.pdf
 6. Tsvetanska, I., I. Yankova, S. Stancheva, R. Vasileva. Environmental approaches and good practices in conservation and restoration education. //ХІІІ annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 2021, 5- 6 юли 2021 г., Палма де Майорка, Испания. International Academy of Technology, Education and Development (IATED) (Международна академия по технологии, образование и развитие).  https://iated.org/conferences /под печат/
 7. Tsvetanska, I., V. Lasheva, I. Yankova, D. Dimitrova. Creating an eco-chemical model for university, postgraduate professional and continuing education for the preservation of written cultural heritage. // 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 9-10 November, 2020, рр. 4566-4571, ICERI2020 Proceedings, ISBN: 978-84-09-24232-0, ISSN: 2340-1095, doi: 10.21125/iceri.2020.0999 - https://library.iated.org/view/TSVETANSKA2020CRE
 8. Tsvetanska, I., Yankova, I., Lasheva, V., Peteva, I., Hadzhieva, B., Vasileva, R., Stancheva, S., Dimitrova, D. & Kamburorova, I. (2021). Chemistry in The Preservation of Written Heritage. // Proceedings of ICRES 2021--International Conference on Research in Education and Science , April 1-4, 2021 Antalya, TURKEY, 172-176. Monument, CO, USA: ISTES Organization. Retrieved 07 September 2021 from www.2021.icres.net/proceedings/116/
 9. Tsvetanska, I., I. Yankova, Lasheva, V., Hadzhieva, B. The art of postponing the inevitable. // IX International Scientific Conference “Engineering, Technologies, Education, Security, 2021, 07-10.06.2021, Borovets, Bulgaria, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "SCIENCE. BUSINESS. SOCIETY", Vol. 6 (2021), Issue 1, pg(s) 18-19, WEB ISSN 2534-8485; PRINT ISSN 2367-8380 - https://stumejournals.com/journals/sbs/2021/1/18.full.pdf
 10. Tsvetanska-Tsekova, Iskra, Veska Lasheva, Ivanka Yankova, Irena Peteva, Rumelina Vasileva, Silvia Stanchevа. Microscopic analysis of japanese and wax paper used for the preservation of written cultural heritige . // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 3, 2021, рр. 521-525, ISSN 1314-7471 (print), ISSN 1314-7978 (on line),  SCOPUS-SJR for 2017: 0.331 - https://dl.uctm.edu/journal/node/j2021-3/8_20-123p521-525.pdf
 11. Tsvetanska-Tsekova, Библиотеката като център за безопасно съхранение на колекциите и тяхното опазване. Сп. Библиозона, бр.8,2020, 86-93 стр. Издателство Народна библиотека „ Стеван Стремец“ - Ниш,  ISSN 2217-2351
 12. Цветанска, Искра, Иванка Янкова. Еволюция на техники и стратегии към опазване на писмено наследство . Сборник доклади от международна научна конференция 17-19 септември 2020 г. „ Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ Русе 2020. ISBN 978-619-7404-15-9 РБ Л. Каравелов, Русе 2020 и ISBN 978-954-2963-69-1 Академия за музикално и изобразително изкуство “проф. Асен Диамандиев “– Пловдив.
 13. Цветанска, Искра. Нанотехнологии за опазване и възстановяване на писмено наследство. ХVIII национална научна конференция- „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ с международно участие“ - София, 1 – 2 ноември 2020 г. Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, стр. 428-436, ISSN 2683-0094
 14. Цветанска, Искра. Придобиване на умения в обучението по консервация и реставрация. Научни трудове на УниБИТ, том 18, 2020 стр. 60-67. Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, ISSN1314-2623
 15. Цветанска, Искра. Превръщането на заплахата от COVID-19 във възможност за по-отговорно опазване на документалното наследство. IXX Националната научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство. Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г. Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021 ISSN: 2683-0981 (online)
 16. Цветанска, Искра. Политики за екологична устойчивост на библиотеки, архиви и музеи. Сборник .Академично издателство „ За буквите – О писменехь“, 2021, ISВN 978-619-185-486-8
 17. Цветанска, Искра, Илияна Камбурова. Как ще се отрази корона вирусът на писмените колекции? Списание „ Издател“  ISSN: 1310-4624 / под печат/

Публикации, реализирани във Втори етап на проекта

 1. Lasheva, D. Todorova, N. Yavorov, K. Ivanova, I. Tsvetanska, Investigation of the aging of books, // XXXI International Scientific Conference “The Power of Knowledge”, 08-11 okt. 2021, Kavala, Grecee, Knowledge International journal, vol. 48.2, pp. 327-333, ISSN: 1857-923X(Online),ISSN:2545-4439(Printed). https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5503
 2. Tsvetanska, B. Hadzhieva, I. Yankova “PRESERVATION OF THE WRITTEN HERITAGE OF BULGARIA. RESTORATION AND CONSERVATION OF THE MAP "PLAN OF SOFIA" SINCE 1936 INTED2022 Proceedings pears in: INTED2022 Proceedings Publication year: 2022. Pages: 2951-2955 ISBN: 978-84-09-37758-9 ISSN:2340-1079 doi: 10.21125/inted.2022.0836
 3. Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Ivanova K., Tsvetanska I., Investigation of the aging of books, KNOWLEDGE – International Journal, 48(2), 2022, 327-333. ISSN: 1857-923X (on-line), 2545-4439 (print), Journal Indexing: EBSCO, Index Copernicus. https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/4746
 4. Tsvetanska I., Lasheva V., Todorova D., Yavorov N., Ivanova K., Deacidificaton in the protection of written collections, VII International Scientific Conference - High Technologies. Business. Society 2022, 07-09.03.2022, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Year VI, Issue 1 (10), pp. 5-8, 2022. ISSN: 2535-0005 (print), ISSN: 2535-0013 (online). https://hightechsociety.eu/sbornik/2022.pdf
 5. Tsvetanska, B. Hadzhieva I. Yankova. Restoration and Preservation of the written wealth of Bulgaria. International Scientific Journal Science. Business. Society. Scientific Technical Union of Mechanical Engineering” Industry 4.0” National Society “Industrial $ National Security”. ISSN: PRINT 2367-8380 p. 51-52 ISSN: WEB 2534-8485 YEAR VIII, ISSUE 2/2023
 6. Yankova, D. Dimitrova, S. Stanheva, R. Vasileva. THE LIBRARY PROFESSION IN THE 21ST CENTURY - FROM THE PREPARATION TO SUCCESSFUL REALIZATION Academic Journal Management and education ISSN 13126121 Prof. Dr. Assen Zlatarov University Burgas Vol.19(3)2023, p. 157-164 Journal Indexing: EBSCO.
 7. Tsvetanska, I. Peteva, V. Lasheva, I. Kamburova. PRESERVATION OF WRITTEN HERITAGE - A PARTNERSHIP BETWEEN ART AND CHEMISTRY. Academic Journal Industrial Technologies ISSN 1314-9911 Prof. Dr. Assen Zlatarov University Burgas Vol.10(1)2023, p. 83-85 Journal Indexing: EBSCO.
 8. Tsvetanska” Establishment of an educational laboratory for the preservation of written cultural heritage” Academic Publisher “Za bukvite – O pismeneh”, 2022 Vol (10) ISSN 2367-7988 p.153-155.
 9. Tsvetanska. Conservation and restoration approach priority in the digitalization of written cultural heritage. International Conference “Priorities in Digitization of books documents, photos and modern approaches of promoting the digitized materials”, September 28, 2023. Arbanasi, Bulgaria Сборник РБ Велико Търново / под печат/
 10. Yankova, S. Stanheva. E-learning platforms-good practices International Conference “Priorities in Digitization of books documents, photos and modern approaches of promoting the digitized materials”, September 28, 2023. Arbanasi, Bulgaria. Сборник РБ Велико Търново / под печат/
 11. И. Цветанска „ Промените в глобалния свят и нови решения в библиотеките“ Сборник с доклади от Международна научна конференция 30.09-1.10.2021г. Том 2, РБ „ Любен Каравелов“ гр. Русе, ISВN 978-619-7404-29-6, стр.32-36.
 12. Цветанска И. „Опазване и консервация на архивни фотографски документи Научна конференция „ 10 - години специалност архивистика и документалистика в УниБИТ „ 01.12 2022 г. Сборник „ Памет и приемственост“ . Академично издателство за буквите – О писменехь“ 2022, ISBN 978-619-185-574-2 ,стр. 268-280.
 13. Цветанска И. „Етичен аспект в опазване на книжовното- документално наследство“ XI Национален семинар с международно участие „ Интелектуална собственост и академичната етика в университетите “26.04.2023, Академично издателство за буквите – О писменехь“ 2024. ISBN 978-619-185-612-1
 14. И. Цветанска И. Янкова С. СтанчеваМодерни технологии за организация и опазване на библиотечните фондове” XXI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”, 17-18 ноември 2022. Сборник Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново. 2023 ISSN: 2683-0981 (online) ISSN: 1313-8138 (print)
 15. Цветанска И., Лашева В.Г, Тодорова Д.Т. Яворов Н.А., Иванова К.Й., Проучване на добри практики за използване на химически спомагателни средства при опазване на писменото наследство, XX Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 17 ноември 2021, Велико Търново, ISSN:2683-0981.ISSN:1313-8138(print) http://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/14-Iskra-Cvetanska.pdf
 16. Цветанска И.,М.Каравасилева, Т. Димов „ Екологична и икономическа устойчивост на библиотеките в контекста на опазване на писменото наследство“ Кръгла маса 145 г. НБКМ „ Устойчивост на библиотеките“, Сборник, 2024 /под печат/
 17. Цветанска И. „Представяне на проект Създаване на еко – химичен модел и лаборатория за обучение по опазване на писмено културно наследство“. XI -та Научна конференция с международно участие „ Съвременни технологии в културно-историческото наследство “декември 2023 г., гр. София / публик. в сборник на КИН 23, цитиран в Нац.референтен списък на съвременните бълг. Научни издания с научно рецензиране/ предстои.