header_banner

Новини

Д-р инж Искра Цветанска - вписана в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство с области на дейност, свързани с опазването на писмени и книжовни културни ценности.
Обучение на библиотекари от РБ - Ст. Загора, Видин, Ловеч и Пазарджик по проблеми свързани с превантивното опазване и съхранение на фондовете и първи стъпки в създаване на  еко- химичния модел на опазване на  писмено културно наследство 10-12 юли 2020 г. 
Проучване състоянието на фондовете  в страната и изпращане /писмено/ препоръки за безопасност на персонала , дезинфекция на книги и др. колекции в библиотеки и архиви в условията на COVID-19.
Проучване на чуждият опит за дезинфекция на фондове в условията на пандемия. В резултат на което се въвежда екологичен подход и съдействие при закупуване на УВ машини в различни институции на България, опазващи документално наследство.
Image
Проучване и изследване на актуални методологически и практически практики при съхранение и опазване на писмени колекции в РБ " Никола Фурнаджиев" гр. Пазарджик в периода 19-21 август.
Консултации по въпроси за изграждане на първото в България ателие по превантивна консервация и малка реставрация в РБ " Михалаки Георгиев" гр Видин.
Проучване и изследване на състоянието на книжният фонд във Видинска област в период 26-29 август. Организиране на курсове по превантивна консервация и малка реставрация в РБ " Михалаки Георгиев" гр Видин на служители от Видинската библиотека и служители на читалища от Видинския регион.
Проследете на: https://bnr.bg/vidin/post/101330953
В период 24-26.09.2020 г. по покана на РБ „ Петко Р. Славейков“ гр. Велико Търново, ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, „ Дирекция култура и културно наследство“ и Градска библиотека гр. Свищов, взехме участие с доклад и презентация в кръгла маса „ Библиотеките днес и тяхното бъдеще“ на тема: „Еко-химични методи за опазване на книжовното наследство“. Проучен е българският опит в тази област на България, дадени са препоръки и внедрени екологичните подходи за дезинфекция и дългосрочно съхранение на книжовното наследство.
Image
Image
Image