header_banner
В период 24-26.09.2020 г. по покана на РБ „ Петко Р. Славейков“ гр. Велико Търново, ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, „ Дирекция култура и културно наследство“ и Градска библиотека гр. Свищов, взехме участие с доклад и презентация в кръгла маса „ Библиотеките днес и тяхното бъдеще“ на тема: „Еко-химични методи за опазване на книжовното наследство“. Проучен е българският опит в тази област на България, дадени са препоръки и внедрени екологичните подходи за дезинфекция и дългосрочно съхранение на книжовното наследство.
Image
Image
Image
С цел проучване на българският опит в различни институции на паметта, както и внедряване на еко-химични методи с цел опазване и съхранение на писмено наследство, в периода 22-25.10.2020 г. членове на екипа на проекта посетиха институции в градовете Пловдив, Стара Загора и Казанлък. Оказана е и помощ при реставрацията на ценни ръкописи, съхранявани в общинската библиотека на гр. Казанлък.


Участие в Международна научна конференция 17-19 септември 2020 г. „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, Русе 2020.

В периода 22-25.10.2020 г. членове на екипа на проекта посетиха институции в градовете Пловдив, Стара Загора и Казанлък. Оказана е и помощ при реставрацията на ценни ръкописи, съхранявани в общинската библиотека на гр. Казанлък.
В период 15-17 март 2023 г. д-р инж. Искра Цветанска посети  РБ „Захарий Княжески” гр. Стара Загора за да изготви експертна оценка на състоянието на фондовете и проведе обучителен практически курс и семинар на тема „ Екологична превантивна консервация и методи на малка реставрация“ с цел повишаване квалификацията на професионалната колегия от града и региона.
В периода 24-26 октомври 2023 г. е проведен курс в РБ гр. Кюстендил на професионалната общност от града и региона на тема „ Екологична устойчивост и превенция на фондовете“ . Създадено е и ателие за екологична превенция на фондовете.

В Столична библиотека е проведен шест дневен курс в периода 13-15 юни 2023 г. и 27-29 юни 2023 г. на библиотекари от всички филиали на Столична библиотека гр. София. Проведена е консервация и реставрация на ценни документи с прилагане на екологичния модел и предстои екологична дезинфекция на фондовете на библиотеката през 2024 г.


Посещение в Технически университет във Виена: 5-7 декември 2022 г. Цел: Изследователски посещения и популяризиране на проекта, обяна на опит.
Заключителен семинар и кръгла маса, гр. Пловдив

Изследователски посещения в чужбина. Екипът посети библиотека „Амброзиана“ в Милано.

Изследователски посещения в Националната централна библиотека в Флоренция с цел обмяна на опит, популяризиране и апробиране на постигнатите резултати в процеса на провеждането на научните изследвания по темата на проекта.


В период 17-19 ноември 2022 г в РБ „ Петко Р. Славейков“ гр. Велико Търново е проведен практически курс по въпросите на екологичната консервация и  методите на превантивна реставрация. На 18 ноември е проведена и кръгла маса на тема „Екологична устойчивост в консервационната практика“. Създадена е и работилница в библиотеката за екологична превенция на писмените колекции.